2024. június 25. kedd 14:52

A Magyar és Nemzetközi Szektorlabda Szövetség oldala

Minden, amit a gombfociról tudni akarsz: szektorlabda, 12 érintéses asztali-labdarúgás, gombfoci

Fizikai aktivitást növelő program

Fizikai aktivitást növelő – kisközösség teremtő – egészségfejlesztő program

Programunk keretében egy összetett szocializációs folyamat katalizálására vállalkozunk, amely tartós közösségi tevékenységet és az életminősére kiható, végleges szemléletváltozást eredményez.
Mottónk: tanuljunk meg odafigyelni magunkra, másokra és környezetünkre!

A program ismertetése
Az országszerte rendezett sporteseményeink során számos alkalommal volt módunk a helyi fiatalokkal és idősebbekkel történő elbeszélgetéseink során szembesülni a magyar társadalom egészségügyi és életmódbeli problémáival. Az, hogy egy egészséges ember mitől veszti el egészségét, esetleg hogyan válik szenvedélybeteggé, annak számos oka lehet, de mi úgy véljük, hogy a bajok egyik gyökere a településeken működő egészségmegőrző felvilágosító tevékenységgel foglalkozó, valamint a fizikai és szellemi sportok színes palettáját kínáló egyesületek hiányában keresendő.
Ezért programunk középpontjában a legkülönbözőbb érdeklődésű és problémájú emberek közösségének létrehozása áll!
Módszerünk lényege az, hogy egyeztetett időpontban és helyszínen, ismeretterjesztő rendezvényt tartunk, akár önálló előadás formájában, akár falusi sportnap, majális, stb. keretében, ügyességi vetélkedőkkel, sportági bemutatókkal, élménybeszámolóval.
A program önmagában is szórakoztató, de nem maga az előadás a lényeg! Az csupán a kapcsolatteremtés eszköze: közöttünk és a hallgatóság között, valamint a hallgatóság egymás közötti vonatkozásában.

Az önmagunkba vetett hit ereje:
Személyes példákon át tudjuk bemutatni, hogy egy önmagával törődő átlagember hogyan válhat alkalmassá nagy feladatok végrehajtására. A hallgatóság tagjai számára világossá válik, hogy náluk van a megoldás kulcsa problémáik döntő részének megoldására. Nekik maguknak kell tenniük azért, ha például meg akarnak szabadulni káros szenvedélyüktől, vagy csak egyszerűen le akarnak fogyni. Érthetővé válik az is, hogy lényegében nem nagy dolgokról van szó, csupán az első lépés megtételét kell szilárdan elhatározni és kitartani annak megvalósítása mellett.

A szemléletváltozás színtere a közösség:
A rendezvény során megértetjük az emberekkel, hogy céljaik megvalósításának, valamint érdekeik képviseletének leghatékonyabb formája a közösségi vagy egyesületi tevékenység. Konkrét segítséget nyújtunk a célnak megfelelő szervezeti struktúra kialakításához, de akár szükség esetén egy egyesületi alapszabály megírása, alakuló ülés megtartása, bírósági bejegyzés és más gyakorlati problémák vonatkozásában is. Döntő érvként szokott hatni, hogy az egyedül álló személlyel, de még egy baráti társasággal ellentétben, egy formális szervezetben tevékenykedő tag anyagilag is támogatható és közösségben céljait is könnyebben valósíthatja meg.

Egy új közösség perspektívája:
A következő lépés az új közösség létrejötte után annak megértetése, hogy milyen fontos tevékenységük integrálása a település életébe. Ennek legjobb formája az, ha az „új csapat” minél több rendezvényt szervez, hisz ez a szervezet számára erkölcsi és anyagi elismerést is biztosít. Ezek lehetnek sportversenyek, játékos vetélkedők, előadások meghívott vendégekkel vagy ezek együttes keveréke. Ezekkel a rendezvényekkel elérhetjük, hogy környezete magáénak érzi a szervezetet, hajlandó munkájába bekapcsolódni, rendezvényein részt venni, és akár tagjává válni.
Itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, amikor a közösség létrejötte nem csupán néhány ember magánügye marad, hanem szélesedő tevékenységével igazi kis szervezetté, kulturális és „életmód központtá” növi ki magát, melyben a település lakói rendszeresen találhatnak valamilyen vonzó programot, vagy csak egyszerűen jó oda bemenni, mert ott mindig történik valami érdekes.

Mindenki fontos:
Egy közösség működése során számtalan kisebb-nagyobb feladat jelentkezhet, így nagyszerű lehetőség kínálkozik arra, hogy valamennyi tag legalább egy kicsinyke feladatot kapjon, melyet felelőséggel neki kell végrehajtani. A tag ez által részesévé válik a közösség sikereinek, s egyúttal annak megbecsült tagja is lesz. Szinte hihetetlen, de a tapasztalatok azt igazolják, hogy egy kicsi, majdnem jelentéktelen funkció folyamatos ellátása is képes értelemmel megtölteni az egyén mindennapi életét, aki ez által érezheti a társadalom megbecsülését. A dolog fordítva is igaz. Sokszor apróbb részfeladatok megoldása során kerülnek elő a társadalom számára értékes emberek, akik akár környezetük példaképévé is nőhetik ki magukat.

A program gazdasági haszna:
A programnak hosszú távon gazdasági előnyei is van mind az egyén, mind pedig a társadalom számára, hiszen az ugrásszerűen javuló testi és lelki egészség ugrásszerűen javuló munkaképességet, ezzel együtt folyamatos keresőképességet eredményez. Ennek kedvező hatása van az egyén jövedelemviszonyaira, de a jelentkezett pozitív változás hasznos az államnak is. Egy egészséges polgár lényegesen ritkábban veszi igénybe egészségügyi szolgáltatásokat és növekvő munkaképessége (és növekvő jövedelme) folytán növekszik a befizetett adó mennyisége is.

A program utóélete:
Programunk nagyon fontos eleme, hogy a már létrejött, működő közösség kezét nem engedjük el. Elősegítjük más szervezetekkel való kapcsolataik kialakítását, közös rendezvények létrehozását. Biztosítjuk a vezetők folyamatos képzését, továbbképzését, hogy színes, vonzó rendezvények sokaságával képesek legyenek felkelteni és lekötni a vonzáskörzetükben élő fiatalok és más korosztályok érdeklődését. Megtanítjuk őket arra is, hogy képesek legyenek felismerni és kezelni azokat a – például fiatalok körében gyakran előforduló – lelki sérüléseket vagy betegségeket, esetleg a társadalmi egyenlőtlenségek miatt kialakult értékrendbeli zavarokat, melyekre az egyén környezete nem figyel, vagy nem időben figyel oda. Ez a fajta odafigyelés erősíti a tagok közösségi érzését – a szervezethez való tartozását – és általában alkalmas arra, hogy segítsen megelőzni a szenvedélybetegségek kialakulását.

 A programtól várt eredmény:
A program megvalósulása során elérhető eredmények közül lesznek azonnal jelentkező látványosak, és lesznek csupán hosszabb távon értékelhetőek is. A közösséget alakító aktív mag tevékenysége egy kistelepülésen nem maradhat titokban és megváltozott életmódjuk, s az ennek következtében látványosan feljavult testi-lelki egészségük reklámként szolgál a többiek számára a tevékenységébe való bekapcsolódáshoz. Különösen azok számára, akik már régóta szerettek volna életvitelükön változtatni, de hiányzott az elhatározás megvalósításához a döntő lökés. A program megvalósulása során talán az lehet a legdöntőbb, hogy a kisközösség tagjai elkezdenek odafigyelni egymásra és saját magukra, testi és lelki egészségükre egyaránt, melynek kisugárzása hatással van környezetükre, így változtatva meg mások életmódszemléletét, illetve egészségmagatartását.

Kezdeményezésünk akkor éri el a célját, ha az így kialakított közösség képessé válik arra, hogy tagjai életmódját és értékrendjét megváltoztatva olyan életörömök igenlését teszi általánossá, mint a közösségi tevékenység során kialakult összetartozás, barátság élménye, a jól elvégzett munka öröme, sikerélménye, a sport varázsa vagy a testi-lelki egészségre törekvő életmód mindennapi jókedve.
Tulajdonképpen az egész program nem is szól másról, csupán arról, hogy tanítsuk meg önmagunkat egymásra, és saját magunkra odafigyelni.